Posted in Figuri religioase dinaintea lui Cristos !

Mithra- Zeul Perşilor

Autor:Frédéric Renaud

Acest zeu îşi are începuturile undeva in Persia, în jurul anilor 1400 î.en. În primele secole după Hristos, a răsărit în
cultura Romană ca un rival al Dumnezeului creştinilor. În zilele noastre, ce a rămas mai puternic în picioare este teoria că,
unii religioşi s-au inspirat (sau au împrumutat) din Mithraism atunci când a „luat” naştere Creştinismul .
1.Şi Mithra a fost născut dintr-o virgină, într-o peşteră pe data de 25 decembrie. Şi la nasterea lui au fost prezenţi păstorii.
Eu deja am obosit. Teoria asta cu 25 Decembrie prin care lumea vrea să demonstreze că Hristos a fost un plagiat, e
obositoare. Poate că Mithra a fost născut pe 25 Decembrie, dar Isus Cristos nu.
Legendele despre Mithra spun ca el ar fi luat naştere ca şi adult, dintr-o stancă(cea mai recentă sursă datează cam la un
secol după Cristos). Faptul că e posibil să fi făcut o spărtură asemănătoare unei peşteri, ca să iasă de acolo, nu are nici o
relevanţă. Şi din nou, Isus nu s-a născut într-o peşteră.
Cărturarii descriu naşterea lui Mithra: “purtând capişonul lui prigyan, iese înainte din masa stâncoasă. Şi încă numai bustul lui gol era vizibil.În fiecare mână ridica în aer o torţă aprinsă, ca un detaliu neobişnuit, flăcări roşii ies şi îl înconjoară de jur imprejur din petra genetrix.” [MS.173]

O altă tradiţie, iraniană de această dată spune că Mithra s-ar fi născut dintr-o relaţie incestuoasă dintre un zeu pe nume Ahura-Mazda şi mama acestuia. [Cum. MM, 16]
În nici un caz dintr-o virgină.
Păstorii au fost cu adevărat prezenţi la naşterea lui Mithra şi nu doar l-au ajutat să iasă din „peşteră” dar i-au dat în dar o
parte din turmă.Deşi aceste texte datează cu secolul 2 e.n. în scrieri romane. Dar chiar şi aşa, la naşterea lui Cristos nu au
fost prezenţi păstorii.
2.Mithra a fost un maestru învăţat grozav care călătorea ades .
Despre care zeu real sau nu-se poate spune că nu era grozav şi învăţat? Si Maica Tereza a fost o femeie, o maestră în felul ei, una grozavă căreia îi plăcea să călătorească. Şi ce-i cu asta?
3.A avut 12 apostoli.
Versiunea poveştii Persane spune că Mithra a avut un discipol, Varuna.
Versiunea Romană are doi, Cautes şi Cautopatres.
Ar mai fi o sursă. Timothy Freke si Peter Gandy, într-o carte de-a lor, intitulată „The Jesus Misteries”- menţionează despre o
gravură veche care îl imaginează pe Mithra spintecând un taur în timp ce 12 oameni privesc, 6 de o parte şi 6 de cealaltă.
Că erau sau nu apostoli, nu se ştie, dar se ştie faptul că această gravură datează cu perioada de după Creştinism. Unele comentarii spun că cei 12 ar reprezenta zodiacul.S-ar zice insă cu exactitate că inspiraţia e un pic semnificant… inversă.Dacă cineva a împrumutat de la cineva, cu siguranţă aceştia nu sunt creştinii. ;)
4.Apostolilor li s-a promis nemurirea.
Aceasta îşi are sursa dintr-o alta gravura, cu mult peste un secol după ce Noul Testament a fost conceput,găsită într-o Santa Prisca Mithraeum(o biserică mithraică) şi care zice : „Şi pe noi deasemeni, ne-ai salvat, prin vărsarea sângelui tău etern” [Spie.MO, 45; Gor.IV, 114n; Verm.MSG, 172]. După interpretarea moderna astrologica-mithraica, acest „ne-ai salvat” nu se referăla o mântuire de sub robia păcatului dar o ascensiune de initiere in mortalitate.
5.A făcut minuni.
O afirmaţie adevărată (în sfârşit!!!!) Mai mult, sursele acestor minuni datează din pre-creştinism. Dar, însăşi minunile îşi au originea cu muuult mai devremede perioada persană. Şi de vreme ce Mithra nu a făcut niciodată minuni atât de … colosale ca mersul pe apă sau învierea morţilor, comparaţia nu este relevantă.
6.Ca şi „Marele Taur al Soarelui”, Mithra s-a sacrificat pentru pacea în lume.
Mithra a sacrificat un taur. Nu a fost el taurul.
El nu s-a sacrificat pentru nimic. Şi nici taurul nu ar fi putut fi sacrificat pentru pacea în lume. Şi chiar dacă ar fi fost aşa, Isus nu şi-a dat viaţa pentru pacea mondială. Ci pentru mântuirea acelor care aleg să creadă în El.
7.A fost îngropat într-un mormânt, a inviat după trei zile şi de atunci, an de an, se sărbatoreşte învierea.
Dacă ar fi fost vorba de o moarte, am putea vorbi şi de o posibilă înviere. Dar de vreme ce Mithra, nu a murit niciodată… Singurele surse care ar sugera că Mithra ar fi murit (nu ştim cum) datează cel puţin cu secolul 4.
8.A fost numit Păstorul cel Bun, asemănat cu Leul şi Mielul de o potrivă.
Ba nu a fost niciodată numit păstorul bun, şi nici mielul.
Unele surse mithraice spun că „leul a fost privit de catre Romani ca un animal„totem”, aşa cum animalul Athenei era bufniţa iar a lui Artemis- căprioara. [Biv.PM,32] Şi pentru ca Mithra a fost şi zeul soare, este şi o asociere cu Leo, adică Casa Soarelui in astrologia babiloniana.
Mai presus de asta însă, Isus, care se trage din genealogia tribului lui Iuda(Geneza 49.9), şi-a caştigat dreptul la simbolul leului, cu mult inainte ca Mithra să apară in mitologia iraniană.
9.El a fost numit “Calea, Adevărul şi Lumina”, “Cuvântul “, “Răscumpărătorul” “Salvatorul” “Mesia”
Ce de-a titluri. Şi totuşi, nici una nu îşi are sursa, nici măcar in cultura Romană. I se atribuie un rol de mijlocitor, însă nu în sensul unui mijlocitor între Dumnezeu şi om, ci mai mult unul între zeii buni şi răi ai lui Zoroastru.
Referinţa la numele de 2Logos” a fost învăţată printre iniţiaţii mithraici,în perioada Romană, după apariţia Creştinismului. Termenul “logos” care înseamnă “Cuvânt” poate să se inspire cel mult din Iudaism, dar în nici un caz din mithraism.
10.Ziua lui sfântă de Duminică, cu sute de ani inainte de apariţia Lui Cristos
… dar apar doar in timpul perioadei mithraice-romane, adică post creştinism.
11.Una dintre sărbătorile principale era “Paştele” .
La începutul fiecărui anotimp, era câte o sărbătoare. Şi dacă era una şi primăvara, nu inseamnă ca era o sărbătoare principală.
Iar aceste serbări erau de dragul anotimpului şi nu pentru cinstirea lui Mithra.
12.Şi el sărbătorea Cina Domnului.
“Cel care nu va mânca din trupul meu şi nu va bea sângele meu, ca să fie una cu mine, şi eu cu el, nu va fi salvat.”
După Godwin, acest text se pare că ar fi unul mithraic din perioada persiană, dar mai târziu a fost găsit in Vermaseren (Verm.MSG,103) .
Textul original e din perioada medievală şi cel care vorbeşte nu e Mithra, ci Zarathustra. Însă nicăieri nu a fost intitulată împărtăşania. Şi nici nu e menţionat că Mithra ar fi spus asta înainte şi nu după sacrificiul (taurului?). Ca să fie o comparaţie validă cu cea a Domnului Isus, ar fi trebuit să ia loc inainte de Cină, nu după.
13.Shmule Golding este menţionat ca ar fi găsit textul din 1 Corinteni 10.4 identic cu Scripturile Mithraice, doar ca numele de Mithra a fost înlocuit cu Hristos.
Comunitatea mithraica de scholari ar fi interesaţi de asta, pentru că Ulansey [Ulan.OMM, 3] afirma că “învăţătura cultului mithraic-din câte ştim- nu a fost niciodată scrisă; nu a fost lăsată nici o dovadă în scris care să relateze despre cult şi care să ne ajute să reconstruim doctrinele ei esoterice”. QED :-)

Surse: tektonics
king david

Advertisements
Posted in Figuri religioase dinaintea lui Cristos !

Attis din Phrygia

attis8002

Într-un post anterior am răspuns unei provocări şi am încercat să argumentez că Isus şi Krishna nu au nimic in comun ca “zeităţi” şi că acuzaţiile aduse Creştinismului, c-ar fi un plagiat “, c-ar copia modelul altor mitologii, sunt nefondate.

Mai departe, urmează Attis.

Afirmaţiile despre el: “Attis din Phrygia , a fost născut pe 25 Decembrie din Fecioara Nana.A fost considerat Salvatorul întregii lumi. Trupul lui , simbolizând pâinea,a fost mâncat de cei care i-au slujit  şi i s-au închinat.A fost cinsiderat Fiu Divin si Tată. În vinerea Neagră, a fost crucificat pe un copac, iar sângele lui a  curs pentru ispăşirea locuitorilor pământului.S-a coborât in lumea de dedesupt. După 3 zile, Attis a fost inviat.”

Cele mai recente texte care datează despre Attis datează cu vremurile post-Creştine. Deci creştinismul pare mai mult să fi influenţat povestea despre Attis şi nu invers.

1.Attis s-a născut pe data de 25 Decembrie din Fecioara Nana.

Data de naştere a lui Attis nu a fost niciunde înregistrata ca fiind 25 Decembrie.Ba mai degrabă, ar fi asociată cu renaşterea naturii.

Deasemeni, nu este nicăieri menţionat ca Nana ar fi fost virgină, chiar dacă concepţia lui Attis a fost non-sexuală.

Însă chiar şi aşa, data de 25 decembrie nu este data propriu-zisă a naşterii lui Isus Cristos.

2.A fost considerat Salvatorul întregii lumi

De cine?

Nu sunt dovezi care să ateste acest lucru. Poate doar pentru că în unele poveşti a fost considerat un zeu al vegetaţiei. Moartea şi transformarea lui într-un brad reprezintă doar moartea vegetaţiei în timpul iernii şi renaşterea lor ,primăvara. Primele menţiuni despre Attis ca fiind “Salvatorul Lumii” nu apar decât după secolul 6 E.N. Să fie oare o inspiraţie din Creştinism, sau pură coincidenţă?

Alte poveşti referitoare la moartea lui Attis îl descrie automutilându-se , înnebunit de farmecele făcute de către consoarta lui, zeiţa Kybele, ca pedeapsă pentru infidelitatea lui. În alte versiuni, Zeus trimite un mistreţ să îl ucidă sau este violat şi ucis de către un alt rege.

3.Trupul “i-a  fost mâncat” de discipoli.

Criticii se folosesc de câteva referinţe pentru această afirmaţie . Eu am găsit doar una:

“aveau o formă de comuniune” în care mâncau din tamburine şi beau din talgere. “Ce anume mâncau şi beau din aceste instrumente sacre nu este menţionat, dar e posibil să fi fost pâine şi vin”

(criticii Freke si Gandy,bazaţi pe o nota din textul Godwin).

Desigur, mai este şi menţiunea că vinul ar fi fost interzis pe perioada sărbătorii. Un decan al studiilor despre Attis, pe nume Vermaseren [Verm.CA, 118-9], deşi confirmă folosirea instrumentelor la o formă de comuniune, sugerează că vinul ar fi fost înlocuit cu laptele .

Dar, ce mi-i lapte, ce mi-i vin?

3.Preoţii s-au făcut eunuci (termenul biblic: fameni) pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Partial corect.

S-au găsit relatări cum că preoţii lui Attis erau eunuci.Dar ei se castrau pentru a’l imita pe Attis şi nicidecum pentru împărăţia lui Dumnezeu. Totodată, aceşti preoţi se autoflagelau, aveau o vestimentaşie similară cu cea a travestiţilor din ziua de azi şi le plăceau dansurile frenetice. I se pare cuiva că acest stil de viaţă e făcut pentru ca cineva să se apropie, mai degrabă, de Împărăţia lui Dumnezeu?

4.Era Fiu Divin şi Tată, în acelaşi timp.

În majoritatea versiunilor, Attis este nepotul lui Zeus, iar tatăl este o creatură androgenă pe nume Agdistis, urât de zei, inclus fiind si Zeus.Unele surse spun că numele Attis înseamnă, simplu “tată”, însă nu se găseşte nicăieri faptul că Attis ar descinde dintr-un zeu.

Însă chiar şi aşa, acest termen… “Tată şi Fiu”,  nu are nimic in comun cu Creştinismul. Biblia spune ca Tatăl şi Fiul sunt Una , nu una şi aceeaşi persoană.Tatal şi Fiul sunt două persoane separate din Trinitate, care formează un tot alături de Duhul Sfânt. (cea mai relevantă dovadă biblică a Trinităţii o găsiţi frumuşel in Matei 3.16,17, pentru curioşi).

5.În Vinerea Neagră, a fost crucificat pe un copac, iar sângele lui a  curs pentru ispăşirea locuitorilor pământului.Attis a murit sub un copac, nu crucificat de un copac. Nu se ştie daca s-a întâmplat vinerea, dar nu are nici o relevanţă.Iar sângele  curs din rănile lui Attis provocate de auto mutilare nu prea are nimic in comun cu sângele curs din rănile lui Isus care a mântuit lumea de păcate.

6.S-ar fi coborât în lumea de dedesupt.

Asta a făcut, însă cum am mai amintit, schimbul de informaţii(deci şi de idei inspiraţionale) a fost invers decât cel precizat iniţial. Creştnismul precede sursele poveştilor despre Attis.

7.Attis înviază :D după trei zile, pe data de 25 martie (presupusî ca fiind data invierii lui Isus), ca Dumnezeu Prea Înalt.

Cea mai timpurie poveste despre înviere datează din anul 150. Dar chiar şi aşa, în nici una nu figurează o reîntoarcere la viaţă.

 

Cu astea fiind spuse, am mai tăiat unul de pe listă. ^_^

 

 

 

 

 

Surse: Investigating Similarities between Jesus and Pagan dieties

Attis. Not an influence on Christianity

Attis- Greek Mythology

Attis: Phryian vegetation god, eunuch

Jesuus & Attis Comparison. A Christian Response

Posted in Figuri religioase dinaintea lui Cristos !

Krishna – Un “Isus” al hindusilor

jesus_copycat

Ultima discuţie interesantă pe temă spirituală am avut-o cu un fost coleg de liceu, Radu. Şi cumva am ajuns la o provocare ce mi s-a mai făcut până acum, legată de similarităţile dintre persoana Domnului Isus şi alte personaje mitologice sau fabricate,sau care chiar au existat .

Lista acestor “zeităţi” o găsiţi cu ajutorul lui nenea Google sau, dacă vi-i lene, aveţi AICI un exemplu.

Şi m-am pus pe căutat. Şi bineînţeles că am găsit :-)

Pentru început, am să menţionez despre Krishna.

Comentatorii spun că acest Krishna a fost născut dintr-o virgină, pe data de 25 Decembrie, având ca tată pământean un tâmplar, care , întâmplător îşi plătea taxele când fiul s-a născut; că naşterea sa a fost anunţata de o stea din Est şi atât îngeri cât şi păstori au fost prezenţi, cu mirodenii în dar. Deasemenea, un tiran împărat a ordonat uciderea a mii de copii, din pricina lui Krishna. A fost uns cu ulei, de catre o femeie pe care a vindecat-o, a lucrat minuni, inviind morti, vindecand pe cei surzi, leproşi si orbi. A trăit o viaţă simplă , săracăcioasă şi i-a iubit pe cei săraci, a învăţat in parabole, a certat pe clerici şi i-a acuzat de ipocrizie şi fapte făcute din ambiţie, a fost transfigurat,în faţa discipolilor .Unele tradiţii spun ca a fost crucificat între doi tâlhari, ca a murit pe la 30 de ani si că soarele s-a întunecat la moartea sa.Că, bineînţeles, a inviat din morţi şi s-a înălţat la ceruri. A fost descris pe o cruce şi urme de cuie în picioare.A fost denumit Pastorul lui Dumnezeu, Tamaduitor, Intâiul Născut, Purtător de Păcate, Eliberator, Cuvânt !

A doua persoană din Trinitate, numit Isus (Jeseus) de către discipolii săi.

Se va întoarce să judece morţii si să  se războiască cu Printul Cel Rau. Pământul va părăsit.

Destule afirmaţii căre să te pună pe gânduri, măcar un pic. Acum, în zilele noastre, e uşor să afirmi orice şi să crezi orice.Însă dacă vrei să cauţi adevărul , cu sinceritate, eu cred că îl găseşti. Majoritatea acestor afirmaţii nu au o sursă adeverită in textele hinduse.  O parte din aceste pretinderi, îşi au originea în afirmaţiile unui anume francez Louis Jacolliot, care a trăit intre anii 1837 si 1890. El a trăit o perioadă in India şi afirmaţiile lui nu au fost argumentate cu nici o dovadă externă autentică, cel puţin, nu predatând Creştinismul. Kersey Graves un alt  autor al secolului 19 , care credea Creştinismul a fi format din mituri păgâne.Lucrările lui au fost dovedite de şcolari a fi false totuşi, mulţi ignoranţi au folosit afirmaţiile lui ca veridice, fără ca măcar să compare textele Hinduse cu Biblia.

Krishna, a  avut alţi 7 fraţi mai mari,deci e aproape imposibil ca mama lui să fi fost virgină. După Mahabharata BK12, XLVIII :

Te-ai născut din divina Devaki sşo Vasuveda,pentru protectia lui Brahma pe pământ

Data naşterii lui Krishna este a 8-a zi a jumătăţii întunecate a lunii Sravana, care corespunde cu Iulie, 19, 3228 î. Hr., nicidecum 25 Decembrie. Şi că tot vine vorba de 25 Decembrie, nici Isus nu a fost născut în această dată,ci e doar celebrat, după tradiţie, în această zi.

Tatăl său, pe nume Vasuveda, pare să fi fost un om de viţă nobilă la curţile Mathura şi insurat cu Prinţesa Devaki. Nicăieri în textele hinduse nu este menţionat că ar fi fost un tîmplar. În clipa când Krishna s-a născut, tatăl său era în inchisoare şi nicidecum plecat să îşi plătească taxele. cu atât mai mult cu cît era nobil. Cel puţin un servitor, trebuie că a avut, să faca acest lucru pentru el.

Nici o stea menţionată că ar fi semnalat naşterea lui, in Est. Nici păstori, nici magi prezenţi la naşterea lui, de vreme ce băieţelul a fost născut în inchisoare, unde mama şi tatăl lui au fost inchisi de către regele Kamsa, vărul lor.Legenda spune că şase copii înaintea lui Krishna au fost ucisi, pentru că i s-ar fi profeţit  moartea de mâna unuia dintre copii Devakei.Spre deosebire de decretul lui irod de a ucide toţi copii sub doi ani, versiunea Hindusă spune că doar copii Devakei au fost “monitorizaţi”. Şi pentru că părinţii lui Krishna erau în închisoare, nici nu prea aveau vreo şansă sa fugă departe de mânia regelui Kamsa.

Krishna (cum nici Isus-cu excepţia scrierilor non canonice) nu a fost născut într-o peşteră. Criticii spun că ar fi trăit o viaţă fără ăcat, deşi textele hinduse menţionează în câteva rânduri promiscuitate şi relaţii sexuale.

Este descris ca Domn şi Salvator şi de viţă regală,de către critici,asemenea lui Isus din Nazaret. in timp ce Isus a fost un Salvator spiritual veşnic, care i-a salvat pe oameni de la o condamnare vesnica, Krishna a fost un Razboinic Salvator care şi-a eliberat poporul de sub dominaţia regelui Kamsa. A fost intradevăr născut din viţă nobila in curţile Mathurei, însă Isus Cristos, se ştie, era doar un descendent al liniei regale Davidiene, insă născut in sărăcie.

Un alt lucru pe care Krishna si Isus l-ar avea în comun este crucificarea. Textele hinduse spun însă cum moare.Krishna meditează în pădure pe când e ucis în mod accidental in picior de săgeata unui vânător.Scepticii afirma că această săgeată l-ar fi ţintuit pe Krishna de un copac, astfel, murind crucificat. Această poveste ar fi mai degrabă asemănatoare cu moartea lui Achile, decât cu a lui Isus.

Citez iar din Mahabharata, Cartea 16.4:

Un vânător înfricat, luându-l pe Krishna , care era întins pe pământ in meditaţie adâncă de Yoga, drept căprioară, l-a lovit în călcâi cu o săgeată şi în grabă a mers la locul prăzii pentru a captura ce a prins.

Krishna nu a murit la 30 ani, ci la 125 ani.

Învierea lui Krishna,dupătrei zile, apărând multor martori, nu are nici o dovadă concretă. Ceea ce găsim menţionat e că , întradevăr, Krishna învie,  însă numai pentru a vorbi vânătorului şi a-l asigură că fapta lui i-a fost iertată.

Mahabharata , Cartea 16.4 :

El(vânătorul) a atins picioarele lui Krisna. Cel cu duhul înălţat l-a consolat şi s-a înalţat sus,umplând văzduhul cu splendoare. Krishna a atins tinutul de neconceput.

Biblia ne spune că isus Cristos a invins puterile morţii şi a păcatului, pe cînd invierea  lui Krishna nu a avut nici un impact asupra omenirii. Isus s-a arătat  la 500 de martori, iar Krishna unui singur om. Isus s-a înălţat la cer 3 zile mai târziu după moartea Sa, Krishna, s-a întors la viaţă imediat . Isus nu s-a înălţat la Cer decât după Marea Trimitere, Krishna s-a înălţat in viaţa de “dincolo”.Isus fusese conştient că va muri şi de ce se va întâmpla după moarte (învierea)  şi unde anume va merge,pe când Krishna nu fusese nici măcar conştient de propria-i moarte. Isus se înalţă intr-un “ţinut fizic” (Cerul) pe când Krishna trancede într-o stare mentală )sau ţinut de neconceput). Conceptiile : Cer (Creştini) şi Nirvana(Hinduism) sunt foarte diferite una de alta.

Criticii mai spun că , Krishna este incarnaţia lui Vishnu ( a doua persoana din “trinitate”).Insă “trinitatea” constă din Vishnu, Shiva si Brahma, nicidecum Vishnu, Krishna si un spirit zeitate.

Dacă am omis să menţionez alte afirmaţii,este pentru că nu au nici o sursa autentică evidentă.

Pe parcurs, voi incerca să caut explicatii pentru mai toate personajele a căror viaţă şi lucrare sunt  asemănate cu cea a Domnului Isu

Sursa Informaţii:

Naşterea lui Krishna

Mahabharata

Mitologie Hinudusă

Wikipedia

Mitologie Indiană

Hare Krishna

Similarităţi între Persoana Domnului Isus şi alte personaje păgâne

Krishna