Posted in Scriptorium Bibliae

Sola Fide ?!?

Martin Luther a fost teologul care a pus la baza creştinismului, credinţa şi nu faptele. Atunci când Biserica Catolică a născocit “indulgenţele” ca preţ de răscumpărare din păcat, atunci Dumnezeu a dat lumină acestui om şi prin el multor altora, ca să vedem că mîntuirea se capătă prin credinţa în Isus Cristos şi atât. Luther era atât de convins de acest adevăr, încât afirma că epistola Lui Iacov (capit. al 2-lea )care vorbeşte despre importanţa faptelor pe lîngă credinţa în Isus, nu ar fi inspirată cu adevărat de Dumnezeu.
Biserica Ortodoxa Română este a doua din lume,după Biserica Ortodoxă Rusă, în ce priveşte numărul drept credincioşilor. Un recensământ făcut in anul 2002, găsit în majoritatea siturilor, spunea că în Romania, 86,7 %sunt creştini Ortodocşi.Şi dacă studiul ar continua şi s-ar pune întrebarea : “Crezi în Dumnezeu?”, probabil că marea majoritate a lor ar răspunde “Da, cred!” Apostolul Iacov, zicea ceva, legat de credinţa în Dumnezeu, lipsită de fapte. Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… si se înfioară! (cap 2 v.19)
Cum adică, un credincios adevarat nu doar crede, însă, pe lângă credinţa adaugă ascultarea.
Poţi fi Ortodox, Baptist, Catolic, Penticostal, Reformat… credinţa ta, dacă este una pasivă este fără valoare. Mersul la Biserică nu te mîntuieşte. Nici pomenirea morţilor, nici faptul că îţi faci cruce de fiecare dată cînd treci pe lîngă o Biserică Ortodoxa, nici faptul ca dai cîte un leu, sau cinci, la o bătrînică de pe stradă… nici una din aceste lucruri nu te mîntuiesc. Nici cîntatul în cor, nici poeziile recitate frumos, nici îmbrăcămintea decentă pe care o afişezi ca pe un act de sfinţenie, nici baticul prins sub barbă, nici rugăciunile gălăgioase.
Ascultarea înseamnă fapte. Faptele înseamnă Roada Duhului. Galateni 5 îmi spune că roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, indelunga răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blîndeţe, înfrânarea poftelor. Este uşor să dai din buzunarul tău unuia care nu are, dar este la fel de uşor să asculţi de părinţi, chiar şi cînd nu îţi place? Hristos trebuie să străluncească în viaţa ta. Majoritatea credincioşilor tradiţionali (dar nu numai) se bat în piept că sunt creştini. “Nu fur, nu dau în cap, nu vreau boul sau casa vecinului, nu iau nevasta lui şi asta înseamnă că sunt creştin.
În lumina Bibliei, zgârcenia, este un păcat.Lăcomia, este un păcat.Gândurile rele, chiar dacă ele nu duc la fapte, sunt un păcat!Bârfa, e un păcat. Fariseismul, e un păcat.Adulterul este păcat. Curvia( în Scriptură, curvia este acel păcat comis înainte de căsătorie) este păcat! Si nici un ortodox, sau penticostal, sau catolic, sau anglican, nu poate să zică “eu sunt creştin” şi să facă în mod deliberat aceste lucruri. Acela nu e creştin!
Iacov zice despre Avraam, ca a fost socotit neprihanit, pentru că a crezut pe Dumnezeu. A crezut, atunci cand Dumnezeu i-a zis “ia-ţi singurul tău fiu şi adu-l ca ardere de tot pentru Mine”. Avraam a crezut pe Dumnezeu , a ascultat de El şi a acţionat.
Nu putem deci separa faptele de credinţă.Credinţa ta, credinţa mea, poate fi o credinţă activă, sau una moartă..pentru că ea nu face nimic.
În creştinism, ortodocşii spun că mântuirea se capătă prin credinţă şi fapte. Martorii lui Iehova pun baza pe credinţă şi cunoaştere (cf. Ioan 17.3). Baptiştii, adaugă botezul, iar penticostalii zic ca degeaba ai credinţă dacă nu vorbeşti în limbi noi.
Biblia, spune “prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă” . Atât.
Însă, credinţa este condiţia mîntuirii. Dovada mântuirii tale, stă în faptul ca faci fapte, ca te botezi, ca stărui după Duhul Sfânt, că studiezi şi cauţi să cunoşti voia Lui.
“Ce foloseşte deci unui om să aibă credinţă, dacă nu are şi fapte? Poate fi mântuit prin faptul că numai crede şi în rest stă cu mâinile în sân?
Concluzia mea e că şi Martin Luther avea dreptate, dar si Iacov are dreptate.
Credinţa mântuitoare a inimii este o credinţă care ACŢIONEAZĂ !

Advertisements

Author:

Oh God, I don't love You, I don't even want to love You, but I want to want to love You! Theresa of Avila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s